Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Leszno

Selekcja

Szanowni Koledzy,

Umieszczamy aktualnie obowiązujące „Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału”

Uchwała NRŁ: Zasady selekcji

Publikujemy również Uchwałę nr 74/2023 Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany zasad selekcji jeleni byków w Okręgu Leszczyńskim.

Uchwała ZO PZŁ Leszno 2023 dot. zmiany kryteriów selekcji jeleni byków