Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Leszno

Szkolenia

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego zaprasza na szkolenie z zakresu: „BÓBR EUROPEJSKI – biologia, ekologia i historia gatunku oraz metodyka odstrzału redukcyjnego”

Prowadzący: Renata i Hubert Miszczuk

Data: 28.01.2023 r., godz.: 9:00, miejsce – siedziba ZP PZŁ Leszno (miejsce może ulec zmianie).

Koszt uczestnictwa – 150 zł/osoba.

 

1. Systematyka gatunku

2. Rozmieszczenie bobrów

3. Bóbr europejski a bóbr kanadyjski

4. Pochodzenie gatunku

5. Biologia i ekologia gatunku

6. Historia bobrów w Polsce

7. Liczebność i inwentaryzacja w Polsce

8. Łowy na bobry:

a. podstawy prawne

b. sprzęt

c. rodzaje polowania

d. po strzale

e. postępowanie z tuszami i wycena medalowa

f. zagrożenia chorobami, problemy prawne, etc

9. Literatura dodatkowa

10. Ciekawostki

11. Test końcowy

Zakres tematyczny:

 • aktualnie obowiązujące podstawy prawne;
 • aktualne linki i strony internetowe;
 • aktualnie obowiązujące wzory druków;
 • praktyczne aspekty szacowania szkód łowieckich”

Termin 11.02.2023 r.
Miejsce – siedziba ZO PZŁ Leszno (możliwa zmiana miejsca). 

Rozpoczęcie o godzinie 10:00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu z szacowania szkód – 100 zł /osoba.

Marzec – szkolenie na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania

Czerwiec – szkolenie na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania (szkolenie dla selekcjonerów)

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego zaprasza na szkolenie z zakresu: „BÓBR EUROPEJSKI – biologia, ekologia i historia gatunku oraz metodyka odstrzału redukcyjnego”

Prowadzący: Renata i Hubert Miszczuk

Data: 23.09.2023 r., godz.: 9:00, miejsce – siedziba ZO PZŁ Leszno.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie: 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890 z dopiskiem: szkolenie Bóbr Europejski – imię i nazwisko. Osoby chętne do odbycia szkolenia, prócz uiszczenia opłaty, muszą zgłosić swój akces do dnia 18 września 2023 roku poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, numer PESEL ,potwierdzenie opłaty za szkolenie

Plan szkolenia:

 1. Systematyka gatunku
 2. Rozmieszczenie bobrów
 3. Bóbr europejski a bóbr kanadyjski
 4. Pochodzenie gatunku
 5. Biologia i ekologia gatunku
 6. Historia bobrów w Polsce
 7. Liczebność i inwentaryzacja w Polsce
 8. Łowy na bobry:
  a. podstawy prawne
  b. sprzęt
  c. rodzaje polowania
  d. po strzale
  e. postępowanie z tuszami i wycena medalowa
  f. zagrożenia chorobami, problemy prawne, etc
 9. Literatura dodatkowa
 10. Ciekawostki
 11. Test końcowy