Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Sąd Łowiecki

LP Imię i nazwisko, funkcja
1 Jan Futro – prezes OSŁ
2 Paweł Grondal – z-ca sędziego OSŁ
3 Bogdan Janowicz – z-ca sędziego OSŁ
4 Michał Grochowiak
5 Maciej Łukowiak
6 Jan Marecki
7 Krzysztof Kuciak