Okręgowy Sąd Łowiecki

LPImię i nazwisko, funkcja
1Jan Futro – prezes OSŁ
2Paweł Grondal – z-ca sędziego OSŁ
3Bogdan Janowicz – z-ca sędziego OSŁ
4Michał Grochowiak
5Maciej Łukowiak
6Jan Marecki
7Krzysztof Kuciak