Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Ośrodek Hodowli Zwierzyny przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lesznie – Grodzisko

Dane kontaktowe:
64-100 Leszno, ul. Strzelecka 13
tel. 65 526 92 11