Szkolenie dla kandydatów do PZŁ

blank

Szkolenie dla kandydatów do PZŁ

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, iż w dniu 02.07.2022 r. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów do PZŁ w celu uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zarządu Okręgowego przy ul. Strzeleckiej 13.

Wykłady odbywać się będą według poniższego harmonogramu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 1800,00 zł na konto Zarządu Okręgowego PZŁ Leszno 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890

oraz przesłanie na adres zo.leszno@pzlow.pl potwierdzenia zapłaty za kurs.

 

Harmonogram kursu dla kandydatów do PZŁ

 

L.p.Data

wykładu

Temat

wykładu

od godz.

do godz.

Ilość

godzin

wykładowca
1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

02.07.2022

 

 

 

 

 

 

02.07.2022

 

 

 

 

 

03.07.2022

 

 

 

 

 

 

09.07.2022

 

 

 

10.07.2022

 

 

 

 

 

 

16.07.2022

 

 

 

 

 

17.07.2022

 

 

23.07.2022

 

 

 

 

23.07.2022

 

 

 

23.07.2022

 

 

24.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

30.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2022

 

 

 

 

 

06.08.2022

 

 

 

06.08.2022

 

 

 

06.08.2022

Zasady etyki, kultury i tradycji łowieckiej z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistki myśliwskiej, kulturotwórcza rola łowiectwa, historia łowiectwa.

 

 

Kształtowanie wizerunku współczesnego

myśliwego, zasady korzystania z mediów społecznościowych.

 

 

Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej. Budowa, działanie i wykorzystanie w łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwskiego.

 

Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunk.i

 

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.

 

 

Przepisy ustawy Prawo Łowieckie i innych ustaw oraz aktów wykonawczych. Statut Polskiego Związku Łowieckiego.

 

 

Zasady i warunki wykonywania polowania.

 

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

 

Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania.

 

Kynologia myśliwska.

 

 

Trening strzelecki (Obowiozkowo!!!)

 

 

 

 

 

 

Trening strzelecki

(Obowiozkowo!!!)

 

 

 

 

 

 

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską. Zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych.

 

Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki.

 

Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.

 

Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów oraz wyceny medalowej oręży dziczych i czaszek drapieżników.

09:45-13:30

 

 

 

 

 

 

14:00-15:30

 

 

 

 

 

09:00-14:30

 

 

 

 

 

 

09:00-16:00

 

 

 

08:00-16:00

 

 

 

 

 

 

09:00-16:00

 

 

 

 

 

09:00-14:30

 

 

08:30-10:00

 

 

 

 

10:10-11:40

 

 

 

12:00-15:00

 

 

09:00-

 

 

 

 

 

 

 

09:00-

 

 

 

 

 

 

 

09:00-15:00

 

 

 

 

 

09:00-11:15

 

 

 

11:25-12:55

 

 

 

13:30-16:30

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

7

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

Aleksandra Matulewska

 

 

 

 

 

Aleksandra Matulewska

 

 

 

Wojciech Budziński

 

 

 

 

 

Banaszewski Franciszek

 

 

Banaszewski Franciszek

 

 

 

 

 

Krzysztof Lompert

 

 

 

 

Mikołaj Jakubowski

 

Rafał Kaczmarek

 

 

 

Ryszard Kwaczyński

 

 

Anna Wygocka

 

Instruktorzy strzelectwa:

Wojciech Budziński

Józef Ossowski

Jan Marecki

 

Instruktorzy strzelectwa

Wojciech Budziński

Mirosław Motała

Jan Marecki

 

Wojciech Budziński

 

 

 

 

Franciszek

Banaszewski

 

 

Franciszek

Banaszewski

 

 

Franciszek Banaszewski

 

Uwaga!

Warunkiem

1) ukończenia kursu jest:

-odbycie dwóch obowiązkowych treningów strzeleckich,

2) uczestnictwa w egzaminie jest:

-zakończenie stażu, potwierdzone przez Zarząd Koła uchwałą, bądź informacja w dzienniczku stażysty,

-złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu,

– kserokopia dowodu osobistego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.06.2022r.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp