Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, że w dniach  19-20 i 26-27 listopada 2022 r. od godz. 9.00 odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 13.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 800 zł na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890

Osoby chętne do odbycia szkolenia, prócz uiszczenia opłaty, muszą zgłosić swój akces do dnia 16 listopada 2022 roku poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, numer PESEL ,potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp