Szkolenie weterynaryjne

blank

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie informuje iż organizuje szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń myśliwych (Dz. U. Nr. 235, poz.1548).

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26.06.2022 roku od godziny 10:00 do 18:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie przy ul. Strzelecka 13

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie: 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890 z dopiskiem: szkolenie weterynaryjne – imię i nazwisko.

Osoby chętne do odbycia szkolenia, prócz uiszczenia opłaty, muszą zgłosić swój akces do dnia 20 czerwca 2022 roku poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, numer PESEL ,potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Informujemy, że wszystkie zaświadczenia uzyskane przed 2012 utraciły ważność.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp