Zapytanie ofertowe – Opracowanie dokumentacji projektowej